https://wekkebbm.nl/wp-content/uploads/Mvo-Wekke-BBM-Schoonmaakdiensten-e1517776960473.jpg

Kwaliteit en duurzaamheid kunt u altijd van ons verwachten. Certificering is een belangrijk onderdeel van het waarborgen van een hoogwaardige kwaliteit. Wij zijn trotse houder van diverse certificaten en keurmerken. We hebben ze hieronder voor u op een rijtje gezet:

NEN-EN-ISO 9001:2008

Alle onze werkprocessen zijn gecertificeerd volgens de NEN-ISO 9001:2008. Dit betekent dat ons kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan volledig voldoet aan de eisen zoals gesteld in de richtlijn.

OSB-KEURMERK – NEN 4400-1

Met de introductie van dit kwaliteitskeurmerk neemt OSB zelf het initiatief om de branche transparanter, duurzamer en aantrekkelijker te maken voor opdrachtgevers, ondernemers en werknemers. De OSB-leden leggen zich daarmee zwaardere normen op en zijn ook bereid daarin op eigen initiatief fors te investeren. Daarbij legt de branche zichzelf ook de verplichting op om dit keurmerk door een externe instantie te laten controleren.

Het kwaliteitskeurmerk voor de schoonmaakbranche bestaat uit drie onderdelen:

De NEN 4400-1 norm
Deze nationale norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde (onder)aannemers van werk over de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties.

De OSB plus eisen
Dit zijn specifieke toetredingseisen en voorwaarden voor het OSB-lidmaatschap. Deze eisen hebben betrekking op communicatie met medewerkers, kwaliteitsborging van de uitvoering van werkzaamheden en voorwaarden die gesteld worden aan het uitbrengen van offertes.

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag
De doelstelling van de Code is onder meer de verbetering van de kwaliteit van de gehele sector, maar ook de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het personeel. Met ingang van 1 januari 2013 moeten alle leden van OSB aan de bovenstaande voorwaarden voldoen. Een onafhankelijke certificeringsinstantie ziet hier streng op toe.

VGM Beheerssysteemcertificaat VCA*

Wekke | BBM Schoonmaakdiensten is in het bezit van een VCA* verklaring. Dit betekent dat het door ons opgestelde Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuzorgsysteem is gedocumenteerd en geïmplementeerd overeenkomstig de eisen van de VCA*.

Milieucertificaat

Wekke | BBM Schoonmaakdiensten is in het bezit van het milieucertificaat 14001. Met behulp van het milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm worden de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en daar waar mogelijk beperkt.

Keurmerk MVO

Deze toetsing is gebaseerd op de verbetering van de balans tussen People, Planet en Profit. Door deze toetsing laten wij zien dat wij daadwerkelijk continue bezig zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat wij dit door middel van een onafhankelijke toetsing kunnen aantonen.

Code verantwoordelijk marktgedrag

Wekke | BBM Schoonmaakdiensten heeft de Code verantwoordelijk marktgedrag schoonmaak- en glazenwassersbranche ondertekend. Door ondertekening van de code onderschrijven opdrachtgevers, werkgevers en werknemers, makelaars en adviseurs in de schoonmaak- en glazenwassersbranche de visie en uitgangspunten voor verantwoord marktgedrag. Ze leiden tot een duurzame verankering op hoog niveau van professionaliteit, kwaliteit en omgangsvormen in de branche, samengevat als: verantwoordelijk marktgedrag.

Wekke | BBM Schoonmaakdiensten is tevens aangesloten bij:

  • – OSB, Ondernemersorganisatie Schoonmaak en Bedrijfsdiensten;
  • – VSR, Vereniging Schoonmaak Research;
  • – SIR, Stichting Industriële Reiniging;
  • – AWOG, Alles Weten Over Glazenwassen.

 

Zij houden ons op de hoogte van ontwikkelingen in hun vakgebieden, ook waar het gaat om belangrijke sociale en economische zaken.

Contact

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op!